Kapucinų festivalis atsigauna!

Birželio 2-4 dienomis Paulių kaime šurmuliavo jaunimas ir ne tik. Marijos mokyklos komanda su broliais kapucinais kvietė į savo tradicinį festivalį „Dievas yra Meilė“, kurio šių metų tema buvo „Jėzus gyvas“. Vakarą pradėjo Veikliųjų žmonių bendrija su šlovinimu ir liudijimais bei užtarimo malda. Šeštadienį dalyviai klausėsi konferencijos, dalijosi grupelėse. Smagiausia buvo darbo grupėse. Buvo lipdoma iš molio, grąžinami piešimu pastatai. Aktorė Inesa Pauliulytė dalijosi savo tikėjimu, mokė scenos gudrybių, bet svarbiausia buvo Dievo dekalogo tema. Krepšininkas Laurynas Jacevičius ne tik žaidė ir mokė krepšinio vingrybių, bet taip pat per koncertą liudijo savo tikėjimą – pasirodo ir krepšininkai gali būti tikintys! Festivalio „vinis“ buvo vakarinis koncertas su grupėmis: „KAM“, „CHEBRA“, „PLAGIJATAS‘ irbr. Tomek OFM Cap bei sekminių laužas, kuris tarsi kvietė užsidegti ta Dievo Meilės ugnimi. O kaip to reikėjo Šventojoje Dvasioje atsinaujinimo ir tikime, kad tai įvyko, kai sekmadienį, po Šv. Mišių šlovino bei meldėsi vieni už kitus, prašydami atnaujinti ir sustiprinti Šv. Dvasios dovanas…visi buvo nustebę, kas vyko…

Similar Posts