Mokslinis darbas apie Marijos mokyklą

2018 m. Sausio 12 d. VDU Teologijos fakultete apgintas magistro darbas Religinio švietimo studijų programoje Renatos Šatikaitės, tema „ NAUJOJI EVANGELIZACIJA IR JOS VYKDYTOJŲ UGDYMAS PAGAL X KRIKŠČIONIŠKO GYVENIMO IR EVANGELIZACIJOS MOKYKLOS PROGRAMĄ LIETUVOJE“. Mokslinio darbo adovė dr. Aušra Vasiliauskaitė. Joje analizuojama Naujosios Evangelizacijos iššūkiai Marijos mokyklos veikos  evangelizacijos kontekste. Pristatoma mokyklos struktūra, darbo planas, užsiėmimų eiga.
Darbo išvados Marijos mokykos atžvilgiu yra optimistinės:
.“ XXI amžiuje Naująją Evangelizaciją aktualu apibrėžti kaip Gerosios Naujienos apie Jėzų Kristų skelbimą visiems žmonėms ir visoms kultūroms naujomis formomis su didesniu misionierišku uolumu, užsidegimu, aiškumu, bendradarbiaujant su besivystančia kultūra, mokslu ir civilizacija bei išnaudojant šiuolaikines komunikacijos priemones. Naujosios Evangelizacijos vykdytojo ugdymą apima įvairios pastangos, kurios padeda ugdyti tikinčiojo asmeninį santykį su Dievu, jo tikėjimo pažinimą, sąmoningą dalyvavimą sekmadienio Mišiose, sakramentų priėmimą ir skatina tarnavimą vietinės Bažnyčios bendruomenėse. Patyręs įvairias ugdymo formas, Naujosios Evangelizacijos vykdytojas yra pajėgus kitus evangelizuoti Naujosios Evangelizacijos formomis. 2. Naujosios Evangelizacijos vykdytojo ugdymas vyksta per Naujosios Evangelizacijos būdus, kurie gali būti išreikšti įvairiomis formomis priklausomai nuo vietos, laiko ir esamos kultūros aplinkybių. Šie būdai apima liudijimą gyvenimu, Evangelijos skelbimą žodžiu, asmeninį santykį, sakramentų praktikavimą, žiniasklaidą ir liaudiškąjį pamaldumą. Tačiau veiksmingiausiais Naujosios Evangelizacijos būdais XXI amžiaus Katalikų Bažnyčioje galima įvardinti liudjimą gyvenimu, Evangelijos skelbimą žodžiu ir asmeninį santykį arba draugystę. 3. X krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programoje pagrindine ugdymo priemone laikoma 6 metų mokymų planas, kuriuo siekiama mokyklos dalyviams suteikti žinių, kaip krikščioniškai gyventi ir skelbti Evangeliją kitiems. Tačiau reikšmingą dalį Naujosios Evangelizacijos vykdytojų ugdyme turi ir mokyklos dalyviams suteikta galimybė tarnauti įvairaus pobūdžio tarnystėse, dalyvauti aktyvioje evangelizacijoje, kad mokyklos programos eigoje galėtų tapti aktyviu tarnautoju, gebančiu skelbti Evangeliją įvairiomis formomis skirtingos socialinės ar intelektualinės padėties bei kultūros žmonėms. 4. Ištyrus Naujosios Evangelizacijos vykdytojų ugdymą pagal X krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos programą, nustatyta, kad mokykla padeda ugdyti Naujosios Evangelizacijos vykdytojus skatindama pirmiausia jų vidinę tikėjimo kaitą pasitelkiant Naujosios Evangelizacijos formas – katechezę, liudjimą, šlovinimo ir užtarimo maldą bei maldą su Šventuoju Raštu. Pritaikydama įvairiomis formomis vykdomą aktyvią evangelizaciją ir įtraukdama dalyvius į įvairias mokyklos tarnystes, veda prie išorinės kaitos – aktyvios tarnystės savo parapijoje, bendruomenėje, maldos grupėje bei evangelizacijos savo kasdieniame gyvenime (šeimoje, darbe ar studijose)“.

Similar Posts