Kaune kapucinų vienuolye pal. Honorato Kuzminskio minėjimas

2017 metų spalio 13 dieną 12 val. broliai kapucinai, kunigai, seserys vienuolės įvairių kongregacijų rinkosi į kapucinų Vincento piliečio bažnyčią paminėti iškilųjį palaimintąjį kapuciną Honoratą Kuzminskį, kuris gudžiais caro priespaudos metais įkūrė keliolika slaptų vienuolinių kongregacijų ir tęsė evangelizacinį darbą, nors buvo uždarinėjami kapucinų vienuolynai. Dalyvavo trys ordinarai: Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Vilkaviškio Rimantas Norvila. Pamokslą apie žymųjį kapuciną pasakė brolis Tomas Pilch OFMCap. Po Šv. Mišių vienuolyne įvyko nuotaikinga agapė.

Similar Posts