Kryžiaus kelias ir Velykų procesija Paulių gatvėse

2018 m. Didįjį Penktadienį Paulių Šv. Pranciškaus vienuolyno kapucinai ir priklausomų žmonių bendruomenė  Paulių kaimo gatvėmis ėjo Kryžiaus kelią apmąstydama Jėzaus kančią ir mirtį už savo ir kitų nuodėmes aukodami. Po to vyko Didžiojo Penktadienio pamaldos.
Velyknakčio vigilija broliai pradėjo Didįjį Šeštadienį 20 val. Po apeigų šventimas tesėsi Paulių kaimelio gatvėmis su Eucharistiniu Jėzumi – procesijoje: grodami, mušdami būgną, giedodami giesmes ir džiaugdamiesi, jog Jėzus tikrai gyvas ir prisikėlęs. Po to vyko agapė – vaišės ir bendravimas.

Similar Posts