Lietuvos 100-ečio minėjimas Pauliuose: reabilitantų giesmės ir traktorių paradas

2018 02 16 Nuotaikingai ir pakiliai buvo švęstas Lietuvos 100-etis Paulių vienuolyne. 12 val. Aukotos už Lietuvą Šventos Mišios su liturginėm valandom. Vyko traktorių su Lietuviška atributika paradas Paulių kaime ir bendruomenės namuose minėjimas. Sugiedotas Lietuvos himnas. Pasirodė Paulių kaimo vaikai, dainavo moterų ansamblis atvykęs iš Pilies kaimo ir giedojo reabilitacinio centro vyrai su broliais. Po to buvo vaišinamasi.

Similar Posts