Kapucinų generolo Velykinis sveikinimas

Ramybė ir gėris, broliai!

Vėl įžengiame į Velykų laikotarpį – mūsų Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį. Šiuo metu galvoju apie šoką, kurį patiria visas pasaulis susidūręs su tuo, kas vyksta Ukrainos žemėje. Klausiame savęs, kaip tai įmanoma, kokios žiaurios turi būti žmonių širdys, jeigu jie sugeba taip elgtis su kitu žmogumi? Kokie mes galime būti blogi – kokie blogi! Ką gali sukelti šis nedorumas? Blogas žmogus prieš žmogų! Netgi mumyse išpuoselėtas blogis visada yra prieš žmogų. Tai didžiulis blogis, kuris egzistuoja šiandieniniame pasaulyje, o gal ir pas mus: šis perdėtas rūpinimasis savimi – tai visko vertinimas pagal savo požiūrį, remiantis gana banaliais kriterijais, kas man gerai, o kas ne! Būtent per šią kelionę link Velykų mūsų akys krypsta į mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžių.

Yra visiškai kitoks modelis: žvilgsnis, kuris nėra orientuotas į save, bet daro viską dėl mūsų, dėl mūsų išgelbėjimo, dėl kitų, per Dievo Sūnų, kad Jo tauta nugalėtų blogį ir mirtį. viltis dalyvauti amžinajame gyvenime Dieve. Su tam tikru pasididžiavimu, bet ir pavydu galvoju apie brolius, kurie yra pasiryžę padėti skurstantiems žmonėms, turintiems bėgti iš Ukrainos, taip pat apie mūsų brolius, kurie yra Ukrainoje ir stengiasi kuo daugiau tarnauti šioje tragiškoje situacijoje

Yra daug pavyzdžių, tikrai daug, Ukrainoje, aplink Ukrainą, Lenkijoje, Rumunijoje, kitose Europos šalyse – daug solidarumo su tais, kuriems reikia pagalbos, įrodymų. Visų neišvardinsiu – nesigailėkite, tie, kurie yra įsipareigoję – tikrai daug pavyzdžių, kai broliai, institucijos užsiima pabėgėlių priėmimu, pagalba jiems ir paramos teikimu.

Norėčiau būti jų vietoje, priešakinėse linijose, su broliais, kurie priima pabėgėlius, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad padėtų; norėčiau ten būti, nes man atrodo, kad taip lengviausia sekti nukryžiuotą Jėzų, kuris rūpinasi ne savimi, o kitais.

Tiesą sakant, ir savo gyvenime turėtume būti liudininkai to, kas mums teikia didžiausią džiaugsmą: labiausiai džiaugiamės galėdami būti prieinami kitų labui, pradedant nuo mažiausių dalykų, nuo tarnystės bendruomenėse, nuo gero pasirengimo homilijai, nuo išpažinčių klausymo tarnystės, atliekamos ne tik iš pareigos. Galbūt esame pasiruošę daugeliui dalykų, tačiau būtent dėl ​​šio atsidavimo Viešpačiui galime pradėti tarnauti ir būti pasiekiami su visu uolumu. Ir tada mes randame tikrąją laimę savo gyvenime.

Broliai, pradėdami šią kelionę link mūsų atpirkimo slėpinio, išlikime visi, kur esame, broliški ir vieningi, artimi tiems, kurie atneša pagalbą, ir tų, kurie sunkiai nukentėjo nuo karo. Būkime visi prieinami, dovanodami save kitiems. Mes rasime puikią bendrystę su Viešpačiu ir didelę gyvenimo harmoniją: noriu jums to palinkėti, kad Velykų slėpinyje atrastumėte, jog savęs dovanojimas yra mūsų didžioji laimė.

Linkiu jums viso ko geriausio, broliai!

Br. Robertas Genuinas

Mažesniųjų Brolių Kapucinų Ordino Generalinis ministras

Similar Posts