Tėvo Pijaus mintys

„Kokia nuostabi ir didelė yra Dievo Tėvo meilė , išreikšta per Jo Sūnų mums ir taip pat koks didelis yra Sūnaus  nuolankumas Tėvo atžvilgiu, kad leido Jam pasilikti su mumis iki pasaulio pabaigos. Ir kokia yra didelė Dievo Meilė, kuris matė Savo Sūnaus paniekinimą ir vis dėlto leido Savo numylėtam Sūnui pasilikti tarp mūsų.

(Ep II p.342-344).

„O Dieve, kokį dėkingumą mes turime parodyti? Kokia meile turi degti mūsų širdys.. O kokia turi būti mūsų meilės ugnis, kad jinai sušildytų jo gležną kūnelį…Tavo gerumas, o Jėzau turi apimti mano širdį, kad visiškai mane užlietu Tavo meilė, o dangiškasis Kūdikėli! Leisk, kad nuo Tavo meilės karščio mano siela ištirptų Tavo meilėje ir garbinčiau tavo gerumą ir meilę.

(EP IV, p.869-872).

Similar Posts