Gailestingumo namai

Asociacija „Petrašiūnų gailestingumo namai
Adresas: R. Kalantos g. 38, 42592 Kaunas
Įmonės kodas: 300071363
Sąsk. nr.: LT23 7300 0100 8780 2587, AB Swedbank
Direktorius: Piotr Komorniczak OFMCap, 8 619 44911

Tai brolių kapucinų vienuolijos padalinys socialinei veiklai vykdyti.

Nelengva brolių kapucinų tarnystė atliekama dviejuose reabilitaciniuose centruose, kuriuose žmonės, pavargę nuo sunkaus gyvenimo, grąžinami į visuomenę. Juose yra apie apie 30 asmenų, kuriems suteikiama įvairiopa pagalba – materialinė, dvasinė, apgyvendinimas.

Nemažai asmenų, padedami brolių kapucinų, baigę reabilitacinį kursą, susiranda darbą, būstą, padeda materialiai įsikurti ir pradeda naują gyvenimą. Centruose veikia programos: 12 žingsnių, Posūkio taškas, darbo terapijos, maldos ir Dievo Žodžio skaitymas.

Petrašiūnuose Kaune veikia taip pat varguolių valgykla ir rūbų dalykla, yra šelpiami nepasiturintys asmenys, daugiavaikės šeimos.