Krikščioniško gyvenimo mokykla

Marijos mokykla. Kas tai?

Marijos mokykla (visas pavadinimas – Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla) – tai teorinis ir praktinis krikščioniško ugdymo kursas suaugusiesiems (nuo 18 m.).

Prieš du dešimtmečius mokykla gimė Ukrainoje, ją įkūrė ir jai vadovauja vienuoliai kapucinai. Marijos mokykla sparčiai plėtėsi ir dabar jau veikia 17-oje šalių, iš viso yra apie 70 filialų. Lietuvoje šiuo metu veikia trys filialai – Kaune, Vilniuje ir Gargžduose.

Marijos mokykloje per metus būna 4 susitikimai – 3 savaitgalio sesijos (rudenį, žiemą ir pavasarį) ir vasaros stovykla. Mokykloje siekiama kiekvienam padėti atpažinti savo talentus ir dovanas, išmokti jas naudoti ir jomis tarnauti. Ugdymas suteikia drąsos, praktinių žinių ir įgūdžių, kaip dalintis krikščionišku tikėjimu.

Susitikimus organizuoja broliai kapucinai ir pasauliečių komanda.

Mokykla yra gavusi Kauno, Vilniaus, Telšių ir Panevežio vyskupų palaiminimą.

Kas vyksta per susitikimus (sesijas)?

Sesijų metu vyksta mokymai, šlovinimas, skiriama laiko asmeninei ir užtarimo maldai, išpažinčiai ar dvasiniam pokalbiui, kartu dalyvaujama šv. Mišiose, bendraujama mažose grupelėse.
Analizuojamos įvairios temos, svarbios kiekvieno krikščionio gyvenimui, brendimui ir šventėjimui. Per pertraukėles ir pietaujant svarbu yra bendravimas, kur mezgasi draugystės, atrandami bendraminčiai.

  • Nori sutikti Gyvąjį Dievą ir Jį giliau pažinti?
  • Ieškai gyvenimo prasmės ir tikslo?
  • Turi klausimų apie tikėjimą ir Bažnyčią?
  • Nori pagilinti tikėjimą ir įgyti krikščioniško tarnavimo įgūdžių?
  • Nori išmokti dalintis savo tikėjimu ir jį skelbti?
  • Nori išmokti melstis?
  • Jautiesi vienišas ir nežinai, kur ir kaip prisijungti prie bendruomenės ar susirasti krikščionių draugų?

Kontaktai

Atsakingas kunigas: Br. Andrzej Biniek OFMCap, tel. +370 675 26718

Atsakinga už Kauno ir Gargždų filialus: Birutė Vaikšnoraitė, tel. +370 612 47504

Atsakinga už Vilniaus filialą: Karolina Kučinskaitė, tel. +370 654 42489

Atsakingas už Utenos filialą: Stanislovas Lotyš, tel. +370 607 92650