Aktualijos:

Kas mes?

Broliai kapucinai, tiksliau – mažesniųjų brolių kapucinų ordinas, yra Romos katalikų Bažnyčios vyrų vienuolija.

Lotyniškai mūsų pavadinimas Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (OFMCap).

Vienuolija įsteigta popiežiaus Klemenso VII-ojo 1528 m. liepos 3 d.

Esame čia: