Kas mes

Broliai kapucinai, arba mažesniųjų brolių kapucinų ordinas, lotyniškai Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (OFMCap), yra Romos katalikų Bažnyčios vyrų vienuolija, įsteigta 1528 m. liepos 3 d. popiežiaus Klemenso VII.

Ordinas gyvena pagal šv. Pranciškaus Regulą ir Testamentą bei savo Konstituciją. Laikosi neturto, skaistumo, klusnumo popiežiui įžadų. Kapucinų gyvenimą galima apibūdinti žodžiais: „tarp celės tylos ir gatvės triukšmo“.

Ordinui vadovauja Generolas (renkamas kas 6 metus), kuris gyvena Romoje. Ordinas padalintas į Provincijas ir Kustodijas (mažesnius vienetus), kuriems priklauso vienuoliniai namai pagal regionus. Du vienuolynai Lietuvoje – Kaune ir Pauliuose – priklauso Krokuvos Provincijai.

Kapucinai atpažįstami iš dėvimo rudos spalvos abito, kurio paprastas sukirpimas primena kryžiaus formą, sujuosto balta virve su trimis mazgais, simbolizuojančiais neturto, skaistumo ir klusnumo įžadus. Abitas išsiskiria ilgu, smailiu gobtuvu, siekiančiu juosmenį, itališkai vadinamu cappuccio. Nuo šio žodžio ir kilo kapucinų pavadinimas.

Gyvenimas broliškoje bendruomenėje

Mažesnysis brolis kapucinas – tai žmogus, norintis sekti Jėzumi, neturtingu ir nuolanku, pagal šv. Pranciškus Asyžiečio – mūsų ordino įkūrėjo, dvasią. Mūsų bendruomenei būdingas broliškas gyvenimas. Todėl kartu meldžiamės, dirbame, valgome ir ilsimės. Nesame išskirtiniai, bet stengdamiesi gyventi kartu kukliai ir paprastai, norime su kitais dalintis gerąja žinia, kad Dievas yra meilė ir myli kiekvieną iš mūsų.

Gyvenimas pagal Evangeliją

Sekdami šv. Pranciškaus Asyžiaus pavyzdžiu, norime, kad Evangelija ir Kristaus kryžius būtų atskaitos taškas mūsų kasdieniame gyvenime. Kasdien kartu meldžiamės Dievui, atsiprašinėdami Jo, dėkodami Jam ir prašydami reikalingų malonių – todėl malda, ypač mąstymo malda, Šventojo Rašto skaitymas ir sakramentai užima svarbią vietą mūsų gyvenime.

Gyvenimas tarnaujant Bažnyčiai

Dievas mums nepavedė kažkokios specializuotos užduoties – mes tiesiog norime tarnauti Bažnyčiai ten, kur esame. Todėl imamės daugybės ir įvairių darbų, stengdamiesi juos atlikti paprastai ir nuolankiai. Džiaugsmas, kylantis iš mūsų santykio su Jėzumi, skatina mus imtis naujos evangelizacijos darbų ir vadovauti daugybei grupių bei bendruomenių. Mūsų broliai visada buvo arti žmonių. Mes stengiamės gyventi pasaulyje, keisdami jį vertybėmis, kurias pasirenkame iš Evangelijos – kaip tik taip, nes Dievas yra geras ir myli kiekvieną iš mūsų.