Pamaldos ir dienotvakė

Šv. Mišios aukojamos

Sekmadieniais ir šventadieniais: 10.00 val.
Pirmadieniais-penktadieniais: 18.30 val.
Šeštadieniais: 8.00 val.

Išpažinčių klausoma

Prieš šv. Mišias arba
asmeniškai susitarus su broliais.

Dienotvarkė

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ir šeštadieniais:

7:00 Rytmetinė malda ir meditacija
Dvasinis skaitymas
9:00 Pusryčiai ir rekreacija
10:00 Darbas
13:00 Aušrinė ir vidudienio malda
Pietūs ir rekreacija
15:00 Dievo gailestingumo vainikėlis
Darbas
17:30 Vakarinė malda ir meditacija
18:20 Pasiruošimas Eucharistijai
18:30 Eucharistija
Vakarienė ir rekreacija
21:00 Naktinė
Adoracija (ketvirtadieniais 23:00 – Šventoji valanda – naktinė adoracija)
22:00 Silentium sacrum

Penktadieniais – dykumos diena:

17:30 Vakarinė malda ir pasidalinimas Dievo Žodžiu
18:20 Pasiruošimas Eucharistijai
18:30 Eucharistija
Naktinė
22:00 Silentium sacrum

Sekmadieniais ir šventadieniais:

2:00 Aušrinė su giesmėmis
8:30 Rytmetinė malda
9:00 Pusryčiai ir rekreacija
9:50 Pasiruošimas Eucharistijai
10:00 Eucharistija
13:00 Vidudienio malda
Pietūs ir rekreacija
18:00 Vakarinė malda ir meditacija
Vakarienė ir rekreacija
21:00 Naktinė
Adoracija
22:00 Silentium sacrum