Straipsniai

Tomasz J. Pilch OFMCap „„IŠLAISVINIMO TARNYSTĖS” PASTORACINIO METODO PRITAIKYMAS PARAPIJOJE“ (fragmentas)

Šalia sakramentų, ypač Eucharistijos šventimo ir Dievo Žodžio skelbimo, šiuolaikinėje sielovadoje naudojami ir kiti pastoraciniai metodai. Jų tarpe yra tradicinės parapijos misijos ir rekolekcijos, ir šie netradiciniai, naujieji pastoraciniai metodai:…

Tėvas Stanislovas

Tėvas Stanislovas. Laisvė nuo melo – humilitas (nusižeminimas) (coll, spiritualis –mąstymas) (Nr. 1569), Milašaičiai, 1961

Nusižeminimas! Kiek knygų, kiek konferencijų apie jį. O kiek keiksmo, kiek pajuokos! Iš tiesų, tai pats sunkiausias dalykas – kalbėti teisingai apie nusižeminimą. Ar tai nėra nusikaltimas? Ar tai nėra…

Tėvas Stanislovas

Tėvas Stanislovas. Laisvė nuo melo – Humilitas(nusižeminimas) (coll, spiritualis –mąstymas) nr1569

Nusižeminimas! Kiek knygų, kiek konferencijų apie jį. O kiek keiksmo, kiek pajuokos! Ištiesų, tai pats sunkiausias dalykas kalbėti teisingai apie nusižeminimą. At tai nėra nusikaltimas? Ar tai nėra nusikaltimas, prieš…

Straipsniai

Vincentas Tamošauskas OFMCap Arkivyskupo T. Matulionio beatifikacija – dovana Lietuvai

Bažnyčia, vedama Šventosios Dvasios, nepamiršta šventųjų. Juos prisimindama ir pristatydama, iškeldama kad stiprintu, ugdytu, lavintu Bažnyčią, nes šventieji yra Dievo dovana. Šiuolaikinėje globalizacijos dvasinėje suirutėje, sumaištyje prieš mus iškyla tvirta…