Kaip tapti kapucinu

Kiekvienas žmogus šiame pasaulyje turi tam tikrą Dievo skirtą misiją – pašaukimą. Tai Dievo plano išpildymas. Kai kuriuos asmenis Dievas kviečia liudyti Jo buvimą pasaulyje ypatingu būdu: skelbti bei skleisti Jėzaus atpirkimo žinią iš nuodėmės bei blogio per vienuolinį gyvenimą bei kunigystę.

Viduramžiais gyveno Šv. Pranciškus (1182-1226), Dievo dainius. Turtingo pirklio sūnus, kuris išgirdęs Dievo kvietimą, pametė visus praeinančius pasaulio džiaugsmus ir pasirinko didįjį Džiaugsmą – Dievą. Amžių tėkmėje daugelis vyrų ir moterų nusekė šv. Pranciškaus pramintu keliu: neturto, paklusnumo ir skaistumo keliu.

Tapti vienuoliu ir būti pripildytam Dievo meilės, padėti žmonėms Jį pažinti ir šlovinti – ypatinga Dievo dovana. Jei norėtum susipažinti su broliais kapucinais, pažinti jų gyvenimo būdą, veiklą, mielai kviečiame parašyti, paskambinti, atvykti susitikti. Jeigu atpažįsti savyje pašaukimą į vienuolinį gyvenimą, mes jums padėsime įžvelgti širdyje girdimą balsą ir paaiškinsime visus formalumus, susijusius su priėmimu į mūsų Ordiną.

Šiuo metu už pašaukimų sielovadą Lietuvoje yra atsakingas brolis Mykolas.
Su juo galite susisiekti:
brolismykolas@gmail.com arba +370 662 56 301