Knygos ir kiti leidiniai

Brolių kapucinų pastangomis buvo išleistos šios knygos:

„Tėvo Roko paslaptis”

Valentina Šereikienė, Vincentas Tamošauskas OFMCap,
Kaunas 2017

Tai pirmoji serijos LIETUVOS KAPUCINAI knyga. Joje pasakojama apie Tėvą Roką (Kazimierą Macelį), vieną iš šviesiausių kapucinų Lietuvoje. Prisiminimais apie Tėvą Roką dalijasi jį pažinojusieji, taip pat pateikiama daug su jo veikla susijusios iš įvairių šaltinių surinktos medžiagos. Knyga iliustruota nuotraukomis iš kapucinų archyvo.

„Gerantologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą”

Valentina Šereikienė, 
Kaunas/Kaišiadorys 2017

Kapucinai pasižymėjo/pasižymi gebėjimu „auginti sielas” dvasinio tobulėjimo linkme. Iš čia ir knygos „Gerontologijos pamokos pagal Tėvą Stanislovą” pavadinimas. Tai knyga apie gyvenimą, tikėjimą, istoriją, sveikatą; amžiaus pokyčius. Sveikata apibrėžiama kaip harmonija tarp kūno, sielos ir dvasios: tai kertinis Tėvo Stanislovo sielovados akmuo. Tėvas Stanislovas sakė: tai buvo pats pirmasis pamokslas Evangelijoje, kuomet Jėzus sustabdė verkiančią motiną, lydinčią savo vaiką, pasakė jai „Neverk!” Kiekvieno iš mūsų užduotis – sustabdyti susisielojusi žmogų ir pasakyti: „Neverk!”

„Kaip nukauti Galijotą?”

Matt Fradd, 
Kaunas 2018

Matas Fradas (Matthew Fradd) yra populiarus pornografijos ir jos kenksmingo poveikio vyrams, moterims ir šeimoms žinovas, knygų šia tema žinovas. Jis kasmet skaito paskaitas daugiau nei 50 000 žmonių. Pranešime „Taking Down Goliath” Matas Fradas dalijasi patirtimi, kaip jam pavyko išsivaduoti iš priklausomybės nuo pornografijos, ir siūlo praktinę 5 žingsnių išsilaisvinimo strategiją.

„Tėvo Stanislovo žodis”

Vincentas Tamošauskas OFMCap (red.),
Pauliai 2019

Ši knygelė – Tėvo Stanislovo autentiškos mintys, pamokslai, poezijos vertimai, laiškai, parapijos kronikos. Čia spausdinama tik dalelė Tėvo Stanislovo rašytų, išverstų, sakytų tekstų.

Leidinius galima įsigyti: