Žurnalas „Mylėkite viens kitą“

Tai lietuviškas variantas tarptautinio, evangelizacinio žurnalo, skirto ypač jauniems žmonėms, leidžiamo daugiau negu 20 kalbų. 

Žurnale galima rasti daug įkvepiančių straipsnių, stebuklų aprašymų, liudijimų. 

Leidinį galima įsigyti: