Žurnalas „Tėvo Pijaus balsas“

Žurnalą katalikams Tėvo Pijaus balsas“ leidžia Mažesnieji Broliai Kapucinai ir asociacija Petrašiūnų Gailestingumo namai.

Jame galima rasti straipsnius, atskleidžiančius Šventojo iš Pietrelčinos gyvenimą ir dvasingumą, taip pat daug įdomių straipsnių apie pranciškonišką ir kapucinišką dvasingumą.

Leidinį galima įsigyti: