|

Projektas „Savanorių rengimas religinių bendrijų veiklų vykdymui“

Lietuvos kapucinų Lurdo viceprovincija įgyvendina projektą „Savanorių rengimas religinių bendrijų veiklų vykdymui“. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektui skirta 9787 Eur. Lėšos skirtos projekto veiklų vykdymui. Projekto tikslas: sustiprinti organizaciją parengiant naujus savanorius, padidinant organizacijos žinomumą, panaudojant turimą patirtį dirbant su savanoriais. Projekto vadovė – savanorė Adelija Radžienė, finansininkė – savanorė Ramutė Kaulakienė, vykdytojai- savanoriai:  Birutė Vaikšnoraitė, Rita Lodaitė, Karolina Kučinskaitė ir Skaidrė Zuozaitė. Laukiamas esminis pokytis: padidės organizacijos savanorių skaičius  iki 20;  bus parengti savanoriai Vilniaus šv Rapolo ir Telšių šv. Antano Paduviečio   parapijų veikloms organizuoti – 16 (o gal ir daugiau); įsigyta biuro įranga savanoriškos veiklos vykdymui; padidės kapucinų organizacijos ir jų veiklos žinomamumas Lietuvoje.

Popiežius Pranciškus, viešėdamas Lietuvoje, ragino pasauliečius aktyviai įsijungti į naująją evangelizaciją ir tarnystę-savanorystę savo parapijose. Atliepdami į Popiežiaus paraginimą šiuo projektu siekiame sustiprinti esamus  ir parengti naujus savanorius Kauno Petrašiūnų, Telšių šv. Antano Paduviečio ir Vilniaus šv. arkangelo Mykolo parapijose. Mokymai vyksta pagal kapucinų  parengtą ir pasaulyje  puikiai veikiančią tarnautojų-savanorių religinėse bendrijose ugdymo programą – Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (sutrumpintai- Marijos mokykla). Projekto inovatyvumas – naujus savanorius pagal Programą rengia bei moko patyrę organizacijos savanoriai (nėra samdomi lektoriai). 2024 m. I ketvirtyje suorganizuoti savaitgalio savanorių mokymai Kauno, Vilniaus ir Telšių minėtose parapijose. Asmeniškai buvo kviečiami dalyvauti  aktyvūs parapijiečiai, kurie nori dvasiškai augti ir pasitarnauti savanoriškoje veikloje savo parapijos veiklose. Konferencijas skaitė, šlovinimus, pasidalijimą grupelėse, meditacijas vedė patys savanoriai.  Šiuose renginiuose sudalyvavo 81 parapijietis, o projekto vykdytojų komandą papildė dvi naujos savanorės: Birutė Jokubavičienė ir Vida Steponavičienė.

Kovo 8/10 dienomis Paulių vienuolyne vyko savanorių komandos formavimo ir stiprinimo mokymai. Lektoriai:  br. Adam Trochimowicz OFMCap iš Krasilivo, Ukraina ir br. Andrzej Biniek OFMCap. 23 dalyviai atvyko iš Kauno, Vilniaus ir Telšių. Po šio renginio pasirašytos 4 Savanoriškos veiklos sutartys su Lietuvos kapucinų Lurdo viceprovincija.

Informaciją parengė Adelija Radžienė

Similar Posts