|

„Savanorių Mokymai Religinėse Bendrijose: Pavasario Sesijų Apžvalga“

Projektas „Savanorių rengimas religinių bendrijų veiklų vykdymui“ jau įsibėgėjo.

Surengti savanorių mokymai (Krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos pavasario sesijos) Vilniaus, Kauno ir Telšių religinių bendrijų savanoriams. Per skelbimus, skrajutes, socialinius tinklus bei asmeniškai buvo kviečiami dalyvauti aktyvūs parapijiečiai, kurie nori dvasiškai augti ir pasitarnauti savanoriškoje veikloje Lietuvos kapucinų Lurdo viceprovincijoje arba savo parapijos veiklose.

10 savanorių komanda skaitė konferencijas, vedė šlovinimus, meditacijas, pasidalijimo grupeles bei organizavo įvairias tarnystes – savanoriškas veiklas. Savanorių komandai vadovavo ir dvasiškai juos palaikė gvardijonas Andrzej Biniek OFMCap. Pavasario sesijose iš viso sudalyvavo 54 žmonės.

Dalyviai mokymų pabaigoje užpildė anoniminę mokymų įvertinimo anketą. Dalyvių atsiliepimai puikūs. Anketas peržvelgus galima daryti išvadą, kad tokie savanorių-lyderių paieškos mokymai parapijose yra labai reikalingi.

Po Kauno Petrašiūnų kapucinų vienuolyne (balandžio 26/28 d.), Vilniaus VšĮ kultūros ir dvasingumo centre (gegužės 10/12 d.) ir Telšių Antano Paduviečio parapijoje (gegužės 17/19 d.) suorganizuotų mokymų pasirašytos 8 savanoriškos veiklos sutartys su Lietuvos kapucinų Lurdo viceprovincija. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu iš viso į organizacijos savanorių gretas įsiliejo 14 savanorių. Tai labai didelis organizacijos pastiprinimas.

Savanorių veiklų užtikrinimui iš projekto lėšų įsigyti biuro organizacinės technikos 3 komplektai (kompiuteris, spausdintuvas, garso kolonėlė, videoprojektorius) už 3967 Eur.

Liepos 12-20 dienomis savanorių komandai bus organizuojami mokymai-vasaros stovykla.

Informaciją parengė projekto vadovė Adelija Radžienė.

Similar Posts