Marijos mokyklos vasaros stovyklos ir paauglių rekolekcijų „Oasis“ aidai

Rugpjūčio 3-12 dienomis Paulių Asyžiečio vienuolyne vyko Marijos mokyklos vasaros rekolekcijos, kurios dalyvavo apie 120 asmenų. Dalis dalyvių nakvojo palapinėse. Oras tikrai buvo nuostabus: šilta ir sausa, neskaitant pora dienų pabaigoje lietingo oro. Dalyvavo tarnautojai iš Ukrainos ir Lenkijos. Buvo trys lygiai: 0, 1 ir 4 lygiai. Ketvirtas lygis vyksta kas 3 metus. Vasaros rekolekcijos vienas iš svarbiausių formacijos etapų mokykloje, prašoma dalyvių į tai atsižvelgti. Vasaros  stovyklos metu labiau pagilinamas santykis su Viešpačiu, daugiau galima skirti laiko savi refleksijai, apmąstymams, darbui su savimi, dvasiniams pokalbiams, Švč.. Sakramento adoracijai ir maldai. Dalyviai klausė konferencijų, dalinosi savo įžvalgomis grupelėse, viena diena buvo skirta „dykumai“ – pasninkui ir pabuvimui vienatvėje. Viena diena buvo skirta ir evangelizacijai, kuri vyko Raseinių mieste. Taip pat buvo vakaras, skirtas „Dievo karalystei“.
 
Paulių Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyne rugpjūčio 22-26 dienomis vyko vasaros stovykla-rekolekcijos „Pakviestieji“. Dalyvavo 23 jaunuoliai iš Jurbarko, Vadžgirio ir Kauno miestų. Paaugliai apmąstė savo pašaukimą konferencijų ir grupelių metu, dalinosi savo patirtimi. Taip pat vyko talentų vakarai, žygiai. Viena diena buvo skirta „dykumai“ – pasninkauti, pabūti vienam ir .susikaupti. Jaunimas tarp savęs susidraugavo, jog net kažkam ištryško ir ašara atsisveikinant.

Similar Posts