Krokuvos kapucinų palapinių kapitula

2019 metų rugsėjo 23-26 dienomis  Krokuvoje vyko Krokuvos mažesniųjų brolių kapucinų palapinių kapitula. Dalyvavo apie 150 brolių, kurie pareiškė norą atvykti į šią kapitulą. Dalyvavo taip pat postulantai ir provincijos novicai. Taip pat buvo atvykę broliai iš Afrikos, Ukrainos, Italijos, Lietuvos. Taip buvo minimos Krokuvos provincijos įsteigimo 80-sios metinės. Pagrindinė šios kapitulos tema ir šūkis buvo –„Arti Dievo, brolių, žmonių“. Broliai apmąstydami savo kapucinišką tapatybę, vertino per artumo prizmę. Visomis dienomis buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi psalmėmis, medituojama ir vykdavo vakarais Švč. Sakramento Adoracija. Pirmąją dieną buvo prisiminta provincijos atsiradimo priežastys, evoliucija ir broliai, kurie kūrė provincija. Vakare vyko rekreacija ir atsiminimų vakaras apie brolius, kurių jau šalia nebėra. Antrąją dieną  ryte sudarytose grupelėse broliai dalinosi savo įžvalgomis apie kapucinišką pašaukimą, šiandienos įššūkius, globalizacijos reiškinius, tapatybės suvokimą. Po pietų vyko brolių forumas-diskusijos, kuriame buvo gvildenamos provincijos vystimosi perspektyvos, pašaukimų krizių įveika, naujų vienuolinų kurimas, naujų kandidatų paieška. Trečiadienio vykos atgailos pamaldos irbuvo švenčiamas atgailos sakramentas. Po pietų kapucinai pasidaliję grupelėmis ėjo evangelizuoti, pas ligonius, klausė išpažinčių, patarnavo vargšų valgykloje ir adoravo Švč. Sakramentą. Vakare vyko pasidalijimas ir liudijimai. Ketvirtadieno ryte vyko kapitulos apibendrinimas, provincijos katalogo, mirusiųjų brolių knygos pristatymas. Provincijos ministras Tomas Žakas paminėjo, jog svarbiausis dalykai kapucinų gyvenime tai: atsivertimas, šventumas, dėkojimas ir buvimas arti Dievo, brolių ir žmonių. Kapitula baigėsi Šv. Mišiomis, kurias aukojo Krokuvos metropolitas arkivyskupas Morkus Jendžeševskis. Brolia džiaugėsi kapitula, susitikimu, bendravimu ir tą žinią išnešė pasauliui.

Similar Posts