Vilniaus knygų mugėje – pristatytos trys knygos apie t. Stanislovą

T. Stanislovo Dobrovolskio OFMCap populiarumas neblėsta. Šiai iškiliai asmenybei 2020 metų knygų mugėje buvo skirti trys knygų pristatymai.

Autorė Valentina Šereikienė pristatė savo naujausią atsiminimų knygą apie T. Stanislovą Dorovolskį „Tėvo Stanislovo ženklai“. Filosofas, politikas Arvydas Juozaitis pristatė papildytą ir redaguotą naują knygos leidimą „Tėvas Stanislovas“, kuriame aptariama t. Stanislovo asmenybė ir jo biografija. Kapucinas Vincentas Tamošauskas OFMCap, kaip redaktorius ir sudarytojas, pristatė t. Stanislovo pamokslų, konferencijų, vertimų, dienoraščio fragmentų knygelę „Tėvo Stanislovo žodis“.

Similar Posts