Marijos mokyklos rekolekcijose: Švč. Marijos Mergelės pakvietimas kiekvieno mėnesio 13 d. 19 val. rožinio maldai!

2018 metų sausio 12-14 dienomis Kauno Arkikatedros parapijoje vyko Marijos mokyklos žiemos sesija. Dalyvavo apie 70 asmenų. Labai šiltai sutiko parapija dalyvius. Buvo smagu melstis, adoruoti ir šlovinti Dievą arkikatedroje, motininėje arkivyskupijos bažnyčioje, kurioje yra arkivyskupo sostas. Labai gerai pavyko evangelizacija, kuri baigdavosi katedroje: žmonių iš gatvės pakvietimas maldai.  Nuotaikingai atšventė savo jubiliejų vienas iš tarnautojų Raimundas – su Dievu ir malda, bei visos mokyklos palaiminimu. Sausio 13 dieną buvo gautas paraginimas iš mokyklos  įkūrėjo Petro Kurkevičiaus ir šv. Rašto fragmento, jog kiekvieno mėn. 13 (tai Marijos diena) d. melstis rožinio malda. Tai visus palietė. Džiaugėsi dalyviai, jog viena iš tarnautojų Renata apsigynė magistro darbą apie Marijos mokyklą. Tai mokyklos įvertinimas. Taip dalyvavo ir trys broliai kapucinai, kurių buvimas buvo pastiprinimas dalyviams, jog tai yra svarbu. Sekančios rekolekcijos numatomos taip pat Kauno arkikatedros parapijoje.

Similar Posts