Naujoji evangelizacija

1. Kodėl EVANGELIZUOTI?

….kas pažino Jėzų Kristų, kas paragavo, kokia yra Jo meilė, kas sąmoningai priėmė Krikšto malonę, naują gyvenimą, kas surado šitą lobį ir gyvena pagal Kristaus Dvasią, tas NEGALI NESIDALINTI šiuo lobiu su tais, kurie dar Jo nepažino!

2. Kodėl NAUJOJI?

….ne todel, kad kalbama apie naujus dalykus, kažkokią naują Evangeliją… programa yra ta pati! – Jėzus Kristus, kuris ateina į pasaulį, kad leistų padaryti žmonėms su Juo tai, ką mes dažnai norime padaryti su kitais – eliminuoti iš savo gyvenimo, atmesti… Jis kenčia, miršta, prisikelia, ir siunčia savo Dvasią, kad dovanotų man ir Tau naują gyvenimą, – tai programa, kuri visad ta pati, bet nauja dėl BŪDO! ….reikia evangelizuoti priemonėmis, kurios yra geriau suprantamos žmonėms šiandien.

3. Kodel TAU?

…šiandien Viespats šaukia ne tik kunigus, vienuolius ir vienuoles, bet ypač pasauliečius, kad neštų Jo vardą pasauliui, kuris trokšta Gerosios Naujienos labiau, negu vandens išdžiūvusi žemė. 🙂

….tai tiek….

br. Tomas

O štai čia keletas staipsnių naujosios evangelizacijos tema:

Similar Posts