B. Vincentas Tamošauskas OFMCap Ko mus moko katalikų disidentai….

Pamenu tuos sovietinius laikus, kai pogrindinė katalikiška savilaida tiesiog buvo griebiama, skaitoma ir dauginama. O kas matosi šiandien parapijose? Kadangi leidžiu žurnalus ir knygas, dažnai „uolūs” klebonai sako, net veltui jūsų žurnalų niekas neima. O dar vienas supykęs pridūrė, kad jie net nedega, neįmanoma jų net sudeginti. Tai yra klausimas mums visiems, ar tiek jau laikai pasikeitė? Kai bandau platinti  savo žurnalus, pasijuntu lyg būčiau liaudies priešas. aiškiai matyti yra tam tikra nelygybė, kaip kažkas atveža ir numeta žurnalus klebonui, nesiklausęs, ar skaito, perka ir pareikalauja pinigų…. nes tai ten vyskupijoje nusprendė… Grįžtame  prie pagrindinės temos, nejaugi katalikiška žinia nėra aktuali, nebesuprantama šiuolaikiniam žmogui. Galva lenkiu, prieš tuos disidentus, ypač prieš emeritą arkiv. S. Tamkevičių ir jo tą leistą nuostabią Katalikų Bažnyčios Kroniką, kuri net pasiekdavo laisvuosius Vakarus, o dabar lyg išgyvename krizę ar infliaciją: Dievo Žodis nėra populiarus. Džiaugiuosi, kad organizuojami katalikiškos žiniasklaidos pusryčiai, dėl garbingojo T. Matulionio beatifikacijos, kuri įvyks 2017 metų birželio 25 dieną Vilniuje. Akiv. Teofilius Matulionis mums visiems yra Dievo pirštas. Net nepalankiausiuose situacijose, nebijodamas nei kalėjimų ar mirties, nešė Evangelijos naujieną visiems, net priešams, ir tada ji buvo aktuali???? O gal mano leidžiamas žurnalas yra supasaulėjęs, bijantis, jog bučiau labai „tolerastiškas” ir „intelekualistiškas”, kad nesuprastu nei ką parašiau, nei ką noriu pasakyti…Klausiu ir ieškau atsakymo, kokia turi būti tiesa, meilė ir ta žinia pasauliui? Provokuoja mus gyvenimas, klausimų yra daug, o ar mes norime pradėti į juos atsakinėti…, o gal imitacija yra geriau už tiesą…Kas turi akis teskaito ir temąsto….

Similar Posts