Stop pornografijai

Dėl ilgalaikio įsitraukimo
į pornografiją Tedas Bandis
(Ted Bundy) išžagino ir žiauriai
nužudė daugybę jaunų moterų.
Dieną prieš jo egzekuciją,
1989 m. sausio 24 d.,
psichologas Džeimsas
Dobsonas (James Dobson) iš
jo ėmė išskirtinį interviu, kurio
metu Tedas apsvarstė savo
šlykštaus elgesio priežastis ir
įspėjo visuomenę dėl žalingų
pornografijos padarinių.
Seksualumas yra dovana, kurią Dievas
suteikė kiekvienam žmogui. Tai dovana,
kuri apima kiekvieną žmonijos lygmenį
ir pabrėžia mūsų, pagal Dievo paveikslą
sukurtų asmenų, vertę ir orumą. Seksualumas
įgalina mus kurti tarpasmeninius
santykius, išreikšti gebėjimą mylėti
ir perduoti gyvybės dovaną. Kiekvienas
už tai turi jausti atsakomybę. Apdovanoti
daugeliu Dievo duotų talentų, esame
kviečiami subręsti kaip asmenys ir kovoti
dėl aukščiausio savo žmogiškumo laipsnio,
t. y. šventumo. Mūsų vidinis augimas
priklauso, be kitų dalykų, nuo to, į
ką nukreipiame savo akis, protą ir širdį.
Asmuo, maitinantis savo akis naudingais
dalykais, prisipildo Dievo šviesos ir
tampa šviesa kitiems. Dievas mums primena,
kad Jam patinka gyvenantys Dvasia.
Kūno geismai veda į mirtį – skatina
atmesti Dievo įstatymą ir moralines normas,
Kūrėjo įrašytas mūsų širdyse. Geidulingumas,
„akių geismas“ kelia realų
dvasinį pavojų (plg. 1 Jn 2, 16). Atsidavus
kūno ir akių geismams, sutrinka mūsų
žemiškasis gyvenimas ir sunaikinamas
polinkis į amžinąjį gyvenimą.
Sukrečiančiu pavergiančios pornografijos
poveikio pavyzdžiu laikomas
Amerikos serijinio žudiko Tedo Bandžio
gyvenimas. Dėl pornografijos įtakos
jis išžagino ir žiauriai nužudė daugybę
moterų. Išvakarėse prieš savo egzekuciją
keturiasdešimt dvejų metų žudikas,
pasikeitęs ir atsivertęs, davė psichologui
Džeimsui Dobsonui interviu, kurio metu
apmąsto, atgailauja dėl baisaus elgesio
ir jo priežasčių bei įspėja visuomenę
dėl žalingų pornografijos pasekmių. Jis
ragina visuomenę gintis nuo šios kenksmingos
medžiagos, kuri gali jos naudotoją
paskatinti taip pat elgtis.
Tedo Bandžio interviu su
psichologu Džeimsu Dobsonu
– (…) Prisiminkite. Ar augote
sveikuose namuose?
– Taip!
– Ar nebuvote fiziškai, seksualiai
ar emociškai išnaudojamas?
– Ne, ir tai yra tragedijos dalis. Augau
nuostabiuose namuose su dviem pasišventusiais
ir mylinčiais tėvais, vienas
iš penkių brolių ir seserų. Reguliariai
eidavome į bažnyčią. Mano tėvai negėrė,
nerūkė ir nelošė. Namuose nebuvo fizinio
smurto ar muštynių. Aš nesakau, kad tai
buvo tobuli, bet tai buvo puikūs, solidūs,
krikščioniški namai. Tikiuosi, kad niekas
nebandys apkaltinti mano šeimą prisidėjus
[prie mano iškreiptų veiksmų]. Kai
buvau jaunas, dvylikos metų berniukas,
ne namuose, bet vietinėje bakalėjos parduotuvėje
ir narkotikų sandėlyje susidūriau
su erotine pornografija. Berniukai
tyrinėja savo apylinkių aplinkkelius ir
kelius, kuriais rečiau važinėjama, o mūsų
apylinkėse žmonės išmesdavo [pornografines]
atliekas. Retkarčiais susidurdavome
su „kietesnio“ pobūdžio knygomis
– dažniau vaizdingesnėmis.
– Sukeliančiomis seksualinį
smurtą?
– Taip, tai ir noriu pabrėžti. Kenksmingiausia
pornografija, – ir aš kalbu iš asmeninės
patirties, – tai skatinanti smurtauti ir užsiimti
seksu. Susijungusios šios dvi galios
skatina elgesį, kurį baisu įsivaizduoti.
– Kas tuo metu Vyko Jūsų mąstyme?
– Tęsiant pokalbį svarbu, kad žmonės
[žinotų], jog aš prisiimu visą atsakomybę
už viską, ką padariau. Bet esmė yra ne ta.
Šios rūšies literatūros leidiniai prisidėjo ir
padėjo suformuoti smurtinį elgesį. [Pornografija]
veikia mąstymo procesą, o tam
tikru laiku ji paskatina tokias fantazijas
įgyvendinti.
– Leiskite man pabandyti geriau
Jus suprasti. Ar Jums klaidžiojant
po savo paties pornografines
fantazijas atsirado potraukis
žengti fizinio veiksmo link?
– Taip. Kai tik į tai įsitraukiate, ieškote vis
stipresnės medžiagos. Jus nuolat traukia
kažkas stipresnio ir suteikiančio didesnį
susijaudinimą, kol pasiekiate ribą, kai
imate galvoti, kad galbūt iš tikrųjų darote
tai, apie ką skaitote ir į ką žiūrite.
– Ar Jūs nežinojote, kad ir anksčiau
galėjote tai daryti?
– Nėra jokio būdo išreikšti žiaurų
potraukį. Kai tik jis buvo patenkinamas
arba nurimdavo ir tas energijos plūpsnis
pasitraukdavo, aš vėl tapdavau pačiu
savimi. Iš esmės buvau normalus žmogus.
Nebuvau kažkoks vaikinas, besibastantis
baruose, ar valkata. Nebuvau
iškrypėlis. Turėjau gerų draugų. Gyvenau
normalų gyvenimą, išskyrus šį naikinantį
[elementą], kurį laikiau uždaręs
giliai savyje. Visi, kuriems žiniasklaidos
rodomas smurtas, ypač pornografinis,
taip pat padarė įtaką, nesame kažkokie
išsigimę monstrai. Mes esame jūsų sūnūs
ir vyrai. Užaugome normaliose šeimose.
Šiandien pornografija gali paveikti ir
atimti vaiką iš bet kurių namų. Ji išplėšė
mane iš namų trisdešimties metų. Tokie
atidūs tėvai kaip mano, taip stropiai saugoję
savo vaikus, ir tokie geri, krikščioniški
namai, kaip mūsų, neapsaugojo
nuo šios visuomenėje laisvai reiškiamos
ir toleruojamos įtakos.
– Prašėte manęs atvykti, kadangi
norėjote kažką pasakyti. Jūs
patyrėte, kad atvira pornografija
ir durys į tai – erotinė pornografija
– daro neapsakomą žalą
žmonėms, o moterys prievartaujamos
ir nužudomos, – kaip
buvo [ir] toms, kurias nužudėte.
– Aš ilgą laiką gyvenau kalėjime,
sutikau daug vyrų, kurie motyvuotai
smurtavo. Visi be išimties buvo visiškai
įklimpę į pornografiją – turėjo stiprią
priklausomybę. Nėra abejonės, kad be to
gyvenimas būtų buvęs geresnis.
– Ar Jūs nusipelnėte bausmės,
kurią valstybė Jums paskyrė?
– Aš nenoriu mirti. Žinoma, nusipelniau
ypatingos visuomenės bausmės.
Suprantu, kad visuomenė turi teisę būti
apsaugota nuo manęs ir kitų, panašių
į mane. Tikiuosi, kad mūsų [pokalbis]
atskleis, jog visuomenė turi teisę būti
apsaugota nuo pačios savęs. Kaip [ir]
kalbėjome, yra jėgų, ypač smurtinė pornografija,
visoje šalyje, kur, viena vertus,
gerus ketinimus turintys žmonės
pasmerks Tedo Bandžio elgesį, eidami
pro žurnalų lentynas, pilnas visokiausių
dalykų, smukdančių vaikus taip pat kaip
Tedą Bandį. Pasaulyje nėra tokio būdo,
[net] mane nužudant, grąžinančio tuos
gražius vaikus jų tėvams, išgydančio ir
numalšinančio skausmą. Bet yra daug
vaikų, kurie šiandien žaidžia gatvėse
visoje šalyje, kurie rytoj ar kitą dieną
bus negyvi, nes jauni žmonės skaito ir
mato dalykus, pateikiamus šiandieninėje
žiniasklaidoje.
(Parinkta ir spaudai parengta ištrauka
iš „Lemtingas žalingas įprotis: paskutinis
Tedo Bandžio interviu“).
Šis sukrečiantis interviu yra baisus
įspėjimas visiems įsitraukusiems į pornografiją.
Ji daro naikinantį poveikį
žmogaus protui, skatina degradacinį,
iškrypusį elgesį ir seksualinius iškrypimus.
Piktnaudžiavimo seksualumo
dovana per pornografiją pasekmė –
žalingas seksualinis polinkis ir mirtis –
dvasinė ir fizinė.
Apsvarstant pornografijos poveikį
galima labiau sutvirtinti savo apsisprendimą
išlikti tyriems, apginti tuos, kurie
yra linkę įsitraukti į pornografiją ir išlaisvinti
jau turinčius šį žalingą įprotį.
Pornografiniai vaizdai žurnaluose,
filmuose ir internete iškreipia požiūrį
į seksualumą ir žmogaus kūną, kurie iš
tiesų yra vertingos Dievo duotos dovanos.
Kontaktas su pornografija nutraukia
ryšį su Dievu. Tai žiaurus jausmų
ir intymumo degradavimas, seksualinio
tyrumo sunaikinimas ir mūsų, kaip žmonių,
natūralaus vystymosi paralyžius.
Degradacija prasideda veikiant vadinamajai
erotinei pornografijai, kuri
sukelia vartotojui žalingas seksualines
fantazijas. Po kurio laiko vartotojas
tampa patenkinamas neilgam ir
siekia stipresnės, vaizdingesnės medžiagos.
Tuomet vartotojas ieško atvertos pornografijos,
kurioje pavaizduoti smurtinio
sekso veiksmai. Visame vartotojo gyvenime
vyrauja geismas ir seksualinis smurtas.
Galiausiai jis užsimano tai išbandyti
– daryti tai, ką matė. Nuo šio noro – tik
vienas žingsnis iki seksualinio priekabiavimo,
nukrypimo, iškrypimo, išprievartavimo
ir seksualinio nusikaltimo, kurį darė
Tedas Bandis. Net jei Dievas apdovanojo
mus laisva valia, negalime ja piktnaudžiauti,
skriausti, sukelti skausmą ir kančią
aplinkiniams.
Pornografija radikaliai pakeičia
mintis ir troškimus, apnuodija vaizduotę,
iškreipia elgesį ir skatina vystytis
didžiulį seksualinį egoizmą. Žiaurumas
ir seksualinė prievarta atsiranda, kai
trūksta pagarbos moterims ir vaikams,
kurie paprastai tampa vartojimo objektais.
Anksčiau ar vėliau žmogus, linkęs
į pornografiją, pradeda ieškoti aukų,
į kurias jis galėtų nukreipti seksualinę
agresiją. Taip atsitiko Tedui Bandžiui.
Jis buvo priverstas nuslėpti savo
seksualinius nusikaltimus, o to pasekkmė
– beveik šimtas nužudytų aukų. Jis
nuslopino savo moralinį jausmą, sąžinės
balsą. Šv. Paulius labai taikliai
pasakė: Jie visiškai išglebo ir pasidavė
juslingumui, godžiai ieškodami visokių
netyrų pasitenkinimų (Ef 4, 19). Tokios
būsenos žmogus apmarina sąžinę, kuri
Dievo numatymu saugo mus kaip moralinis
kompasas. Žmogui degradavus, jai
nebepavyksta atskirti gėrio nuo blogio,
nebepavyksta įspėti mūsų apie blogį ir
nukreipti į gėrį. Kaltės jausmas nuslopinamas
jau pasąmonėje.
Pornografijos vartotojas tampa vis
abejingesnis kitiems, praranda žmogiškąjį
jautrumą ir sunaikina seksualinį jautrumą
– net iki fizinės impotencijos. Jis
negeba patirti malonumo natūraliuose
santuokiniuose ryšiuose, įskaitant pačius
intymiausius sutuoktinių ryšius.
Pornografijos vartotojus apsupa
nešvankūs,visiškai atbukinantys vaizdai,
ypač netinkami tam tikrais laikotarpiais,
pavyzdžiui, per vedybinį bendravimą,
ligoje, vienatvėje, visiškai išsekus ar
išdavystėje, net pačioje mirties agonijoje.
Pornografija žlugdo ne tik individą,
bet ir visą visuomenę. Išminties knygoje
Dievas mus perspėja: Nesipirškite
mirčiai savo gyvenimo paklydimu nei
neužsitraukite žūties savo rankų darbais
(Išm 1, 12).
Kuriantys ir platinantys pornografiją
(per TV, vaizdo įrašų parduotuves, viešus
skelbimus ir t. t.) užsitraukia didelę
moralinę kaltę. Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Papiktinimai neišvengiami, bet
vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam
būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta
girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu
papiktintų bent vieną iš šitų mažutėlių.
Taigi sergėkitės! (Lk 17, 1–3). Kaip Tedas
Bandis pasakė prieš pat savo egzekuciją,
niekas negali būti abejingas pornografijos
atžvilgiu. Prieš ją aktyviai protestuojama,
o mes privalome melstis už visų nusikaltėlių
atsivertimą ir už jų aukas.
Jėzus turi galią išlaisvinti nuo žalingo
polinkio į pornografiją. Jis gali suteikti
naują gyvenimą ir veda į amžinąją laimę.
Mums tereikia Jam atverti save pačius,
tuomet išsilies Jo malonė ir pradėsime
sveikti. Jėzus nori pakelti mus iš visų
nuodėmių, pripildyti savojo tvirtumo
ir perkeisti mūsų širdis. Jam padedant
galime išsilaisvinti nuo šios nelaimės.
Bet tai nelengva. Siekiant visiškai išgyti
rekomenduojami šie žingsniai:
Patikėti save Jėzui ir išpažinti Jam
savo nuodėmes Atgailos sakramento
metu. Reikia patikėti visą savo gyvenimą
Jėzui, kad Jis galėtų jį atkurti,
keisti, sutvirtinti gėriui ir sugrąžinti laisvei.
Įsikibk į ištiestą Viešpaties ranką
kaip Petras, skęstantis audringuose vandenyse.
Tikėk, kad Jėzus turi galią išgydyti,
kad Jis daug stipresnis už bet kokią
nuodėmę – net pačią baisiausią. Jėzus
gali apvalyti, išgydyti ir sustiprinti tuos,
kurie prisipažįsta Dievui esantys nešvarūs,
priklausantys nuo Jo ir maldauja,
kad Jis apvalytų. Jėzus suteikia konkrečią
pagalbą Tyrųjų širdžių judėjime. Jis
kviečia visus, kovojančius su žalingais
įpročiais ir jų padariniais, įsijungti į šią
bendruomenę.
Visiškai nutraukite ryšius su pornografija
ir sistemingai išsivaduokite iš
visko, kas su ja susiję. Būtina sąmoningai
apsispręsti („Noriu būti laisvas nuo
savo žalingo įpročio; aš daugiau nepasiduosiu“),
taip pat negailestingai pašalinti
visas galimybes nusidėti (Jeigu tavo dešinioji
akis skatina tave nusidėti, išlupk ją
ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno
nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas
į pragarą (Mt 5, 29)). Jeigu kurios nors
kompiuterio, interneto sritys ir portalai
verčia padaryti pornografijos nuodėmę,
privalote nustoti jais naudotis. Jeigu jūsų
žalingas polinkis yra toks stiprus, kad
kiekvienąkart atsisėdę prie kompiuterio
einate į minėtus portalus, turite apskritai
atsisakyti naudoti kompiuterį iki tol,
kol įvyks galutinis pokytis – kol būsite
išgydytas. Taip pat turite sunaikinti visą
turimą pornografinę medžiagą.
1. Gilinkite savo dvasinį gyvenimą:
a) Dažnai ir reguliariai atlikite
išpažintį.
Išpažinties sakramentas sustiprina
dvasią, suteikia galimybę patirti Dievo
gailestingumą ir padeda toliau gyti nuo
galimų pornografijos padarinių. Dažnai
priimamas Sutaikinimo sakramentas
sutaiso moralinį kompasą ir leidžia sąžinei
įsikišti anksčiau nei tuomet, kai jau
bus per sunku pasipriešinti pagundai.
b) Dažnai maitinkitės Kristaus Kūnu
Eucharistijoje, praleiskite šventų
valandų prie Švenčiausiojo Sakramento
ir reguliariai melskitės.
Tiktai Jėzus trokšta ir geba jus apvalyti
ir sustiprinti, ypač patiriant atkaklias
pagundas. Tai Jis atstato savo šventyklą,
kuri yra kiekvienas žmogus.
c) Puoselėkite savo protą Šventojo
Rašto žodžiais.
Protui ir vaizduotei, užvaldytiems pornografijos,
reikia atsinaujinti: Dievo žodis
yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet
kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia
iki sielos ir dvasios atšakos, iki
Nr. 1 • 45
fotoarchyvas
sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies
sumanymus bei mintis (Žyd 4, 14).
Biblijos skaitymas ir meditacijos apie
Jėzaus Kristaus gyvenimą, Jo meilę ir
gailestingumą sutelkia mintis apie Dievą,
nukreipdami jas nuo pornografijos. Reguliariai
skaitant Dievo žodį protas pripildomas
Dievo vertybių, Dievo minčių. Jis
apvalo ketinimus, sustiprina ir praturtina
vidinį gyvenimą.
2. Susiraskite sveikos draugijos.
Išsilaisvinant nuo pornografijos gali būti
labai naudinga pasirinkti gerą draugiją.
Draugai, su kuriais nuosaikiai nagrinėjamos
seksualinės problemos, sustiprins
gėrį. Dora draugija ugdo teigiamą
požiūrį į seksualumo dovaną ir padeda
išreikšti dėkingumą Dievui už šią visam
gyvenimui svarbią dovaną.
Raginame prisijungti prie Tyrųjų širdžių
judėjimo bendruomenės ir, kai tik
galite, dalyvauti jos organizuojamose
dvasinėse rekolekcijose. Čia susitiksite
daug žmonių, panašių į jus, norinčių
gyventi tyrą gyvenimą, nepaisant daugelio
sunkumų. Siekite tyros širdies, –
tai labai svarbu ugdant savo talentus ir
interesus. Sportuoti taip pat naudinga.
Kartais žmonėms reikalinga speciali
krikščionio psichologo pagalba ar savigalbos
grupė, tokia kaip Anoniminių
seksoholikų grupė.
Šie rekomenduojami žingsniai kiekvienam
įklimpusiam asmeniui suteikia
vidinio išgijimo viltį. Jei tik asmuo
pasveiks, Dievas gali pakviesti jį ar ją
stiprinti kitus. Tai – didelė viltis. Neturime
to užmiršti, nes Dievui reikia kiekvieno,
kad būtų Kristaus rankomis ir
kojomis, Jo širdimi ir apaštalu. Ten, kur
Jėzus negali kažko pasiekti, Jam reikalingi
mes. Taigi, kiekvienas turime galimybę.
Tegul nė vienas nelaiko savęs
prarastu. Tegul nė vienas nepraranda vilties.
Tačiau tai reiškia, kad sutinkate su
ilgai trunkančiu gydymo procesu, reikalaujančiu
daug kantrybės ir ištvermės.
Jeigu savo gyvenime buvote susijęs
su pornografija, sužadinkite savo širdyje
troškimą išgyti ir kiek galima dažniau
melskitės šia malda į Šventąją Dvasią:
Šventoji Dvasia, mano gynėja,
atnešu Tau savo širdies, kuri buvo
veikiama pornografijos, skausmą.
Gelbėk mane iš šių mirtinų spąstų.
Nutrauk blogio gijas, kuriose dėl
šios nuodėmės yra įsipainiojusi
mano širdis. Žinau, kad esu niekas
ir kad pats negaliu nieko padaryti.
Ateinu pas Tave, Šventoji Dvasia, ir
prašau, padėk atsikratyti šios priklausomybės.
Prašau Tave, išgydyk
mano vaizduotę ir atmintį. Išvalyk
mano kūną ir perkeisk troškimus.
Pripildyk mane savo dieviškos šviesos
ir dieviško Žodžio. Panardink
mane savo dieviškajame Gailestingume.
Nuolat panardink mane
į Nukryžiuotojo Jėzaus širdies žaizdas,
kurios išpirko visas sielas. Žinau,
jog Kristus susitinka su visomis sielomis
jų gyvenimo kelionėje, kad joms
padėtų ir vestų į dangų. Padėk man,
Šventoji Dvasia, visada laikytis skaistaus
meilės tako, kad nekenkčiau
kitam žvilgsniu, mintimis, žodžiu
ar veiksmu. Suteik man jėgų kovoti
dėl skaisčių troškimų. Mokyk mane
mylėti tikra meile. Amen.
Ses. Marija Kviek SJK
Iš žurnalo „Mylėkite viens kitą” nr 1

Similar Posts