Martynas Žielinskis: Su Prisikėlusiuoju Kristumi – naujas gyvenimas

Patyrimas Prisikėlusio Jėzaus yra būtinas, nes pagal paskutinius sociologinius tyrimus, maža dalelė tikinčiųjų tiki mirusiųjų prisikėlimu ir pomirtinį įgyvenimą. Mano gyvenime buvo momentas, kai patyriau gyvą susitikimą su Jėzumi, kuris palietė mano širdį savo meile. Jo Meilė perkeitė mano gyvenimą. Nebūtu tai įmanoma, jei ne Jėzaus mirtis ir Jo Prisikėlimas. Jis gali perkeisti mūsų gyvenimus šiandien todėl, kad po trijų dienų prisikėlė iš kapo. Todėl šiandien gyvenu su Jėzumi. To neliepia man tradicija, tik gyva patirtis sutikus Prisikėlusįjį. Buvau tradicinis katalikas, lankiau Šv.Mišias, dalyvavau piligriminėse kelionėse. 2007 metais Šventosios Dvasios Atsiuntimo išvakarėse kunigas vedantis pamaldas pasakė – „galima visą gyvenimą eiti į bažnyčią, bet nepatirti gyvojo Jėzaus, Jo nesutikti, kuris pakeistu mūsų gyvenimą“  ir pridėjo – „ jei nori patirti Jo veikimą, ateik į vidurį, pasimelsime, atiduok Jam savo gyvenimą ir įsileisk į savo širdį“. Pasimeldžiau ir tariau: „Jei tai tiesa , kad Tu, Jėzau, gyvas ir prisikėlei iš mirties ir gali realiai turėti įtakos mano gyvenimui, tai noriu sekti paskui Tave, tik parodyk, kad esi“. Praeidamas kunigas tarė: „Martynai, Viešpats Jėzus Tave myli“. Tas momentas pakeitė mano gyvenimą, nes po to žodžių sekė gyva patirtis. Kiekvienas turi sąmoningai pasirinkti, kad pasakytu Jėzui, jog leidžia būti jo gyvenime. Aš tada leidau Jam įeiti į mano gyvenimą ir žinau, jog visiškai atgimiau  iš naujo. Prisikėlusio Jėzaus veikimą, gydymą matau iš esmės kiekvieną gyvenimo dieną, Susitikimas su Jėzumi perverčia gyvenimą aukštyn kojom. Labai dažnai patiriu Jo Prisikėlimo jėgą evangelizacijos, Dievo Žodžio ir gydymo tarnystėje. Jei nėra Jėzaus prisikėlimo, tai tuščias mūsų tikėjimas. Nikas Vujičius  žinomas visame pasaulyje pareiškė, jei Dievas nepadaro stebuklo, tai tu pats turi juo tapti. Dievas kiekvienam iš mūsų turi planą. Jei sutinkame su tuo, atiduodame Jam savo širdį, jis padarys didžių dalykų. Dievas nori pasitarnauti kiekvienu iš mūsų, nežiūrint asmens.  (sutrumpinta ir redaguota)
 
Parengta pagal žurnalą „Glos Ojca Pio“, 2018 m., nr 2. Parengė V. T.

Similar Posts