Gavėnia

Į šią Gavėnią atėjome jau paženklinti: atsiskyrimo, baimės, netikrumo, nepsitikėjimo patirtimi. Pamatėme, kaip greit gali pasikeisti pasaulis, sugriūti daugelis svajonių ar darbų. Tai yra pažymėta kryžiaus ženklu. Šioje neparankioje situacijoej ypač kalba Dievas ir kviečia ypatingam santykiui:  atsivertimui- atsigręžimui į Jį. Tie pasaulio ženklai liudiją apie nuodėmės pasekmes. Gavėnia ir pajusti nuodėmės geluonės jėgą, grumtis su savo vidiniu išderintu pasauliu, viską atiduodant Jėzui. Kaip viskas pasikeitė pasaulyje, taip ir keičiasi mūsų gyvenimas, bet paklauskime, kuria kryptimi ir ar tai atves prie mano gyvenimo pergalės – Amžinybės su Dievu, nes viskas praeis, o kas liks….

Gavėnia yra keturiasdešimties dienų pasiruošimo laikotarpis, atvedantis prie Didžiojo tridienio ir Kristaus Prisikėlimo šventės. Skirtingais būdais ir formomis ji įtraukia visus tikinčiuosius. Tai atsivertimo laikotarpis, apgailėjimas nuodėmių, atsižadėjimas blogio, kova su savo silpnybėmis. Tai išėjimas į gyvenimąSvarbu, kad iš naujo apmąstytume ir įsisąmonintume žymiųjų tikėjimo protėvių (Mozės, Elijo, taip pat ir Jėzaus) bei žydų tautos patirtį. Šventojo Rašto ištraukų apmąstymas padės eiti šiuo gavėnios keliu. Todėl būdingiausias gavėnios elementas – Dievo žodžio klausymas. Ir ne tiek asmeniškai jį skaitant, kiek dalyvaujant tikinčiųjų maldos susibūrimuose. Tokie maldos sambūriai gali būti jungiami ir su šv. Mišių šventimu. Dievo žodžio maistas brandina tikėjimą ir skatina parodyti tikrų atsivertimo vaisių. Kristus, kuris atmetė gundymus, remdamasis tuo, kas „parašyta“, yra pavyzdys kiekvienam krikščioniui, pasirenkančiam savo gyvenimo kelią. Konkretus ženklas, kad žmogus nori žengti atsinaujinimo keliu, yra praktiški darbai, kuriuos pasiūlo bendruomenė arba kiekvienas asmeniškai pasirenka. Pagal oficialią tvarką toks praktiškas veiksmas yra susilaikymas nuo mėsos gavėnios penktadieniais. Vis labiau krikščionys šeimose ar asmeniškai atsisako kai kurių dalykų, kad sutaupytomis lėšomis galėtų padėti stokojantiesiems, daromi meilės darbai.

Similar Posts