Naujasis palaimintasis kapucinas brolis Solanus Casey (JAV)

2017 metų lapkričio 18 dieną Jungtinėse Amerikos Valstijose Detroite buvo paskelbtas naujas palaimintasis kapucinas Solanus Casey (1870-1957). Tai pasiaukojęs brolis ir save atidavęs kitiems per Evangelijos tarnystę. Jis paprasčiausiai išklausydavo žmones, melsdavosi už juos, net padėdavo kitų krikščioniškų bažnyčių nariams. Jo meilė ir nuolankumas žmones grąžindavo prie Dievo.

Similar Posts