Adventinis kapucinų susikaupimas

2017 metų gruodžio 4 d. vyko Lietuvos kapucinų susikaupimo diena, kurią pravedę brolis. Emilijonas Bojko, karmelitas iš Kauno vienuolyno Pauliuose. Atvykę broliai pradžioje meldėsi, klausėsi br. Emilijono konferencijos apie „Maldos charizmą“. Jis pasidalino įžvalgomis, kaip šv. Teresė Avilietė interpretavo „Tėve mūsų maldą“. Po apmąstymo buvo švenčiama Eucharistija, kurioje karmelitas Emilijonas pristatė šv. Jono Kryžiaus dvasingumą. Po pietų taip pat vyko pasidalijimas, broliškas bendravimas. Juk malda, tai pagrindinė kapucinų charizma.

Similar Posts