Krokuvos kapucinų provincijos ministro vizitacija

2018 metų gruodžio 20-21 dienomis Lietuvoje lankėsi Krokuvos kapucinų provincijos ministras Tomas Žakas ir jo pavaduotojas Tomas Protasevičius. Gruodžio 20 dieną jie vizitavo Kauno kapucinų vienuolyną, domėjosi brolių gyvenimu, skaitė konferenciją, meldėsi o vakare vyko nuotaikingas Kauno ir Paulių vienuolynų broliškas vakaras. Sekančią dieną ministras aplankė Jurbarko merą su broliais, po to įvyko kapitulą Paulių šv. Pranciškaus vienuolyne ir su geradariais meldėsi Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių visi dalyvavo agapėje, vaišinosi ir bendravo. Provincijolas pasidžiaugė brolių daromu darbu Lietuvoje.

Similar Posts