Europos kapucinų ponovicijų susitikimas Romoje

2018 metų liepos 18-22 dienomis Romoje vyko visos Europos ponovicijų kapucinų, kurie jau baigė pirmąjį etapą formacijos susitikimas. Broliai meldėsi, klausėsi konferencijų ir dalijosi grupelėse, liudijo savo pašaukimą, bendravo, lankė kapucinų vienuolynus ir Šv. Pranciškaus gyvenimo vietas.

Similar Posts