Pokyčiai kapucinų vienuolynuose

Mažesniųjų Brolių Kapucinų Krokuvos Provincijos valdybos sprendimu nuo š.m. liepos 1 d. vyks šie pasikeitimai:
– Brolis Tomas Pilch yra perkeliamas į vienuolyną Stalovoje Voloje (Stalowa Wola) Lenkijoje, – Brolis Andrzej Biniek yra skiriamas Kauno kapucinų vienuolyno gvardijonu,
– Brolis Mykolas Ferenc paskirtas kapucinų pašaukimų sielovados koordinatoriumi ir atsakinguoju už Paulių kapucinų vienuolyną.

Telaimina Visagalis Dievas visus brolius, teapdovanoja juos reikiamomis malonėmis ir dovanomis.

Similar Posts