Krokuvos Provincijolo vizitacija Lietuvoje

Š. m. birželio 2-9 dienomis įvyko brolio Morkaus Miščynskio (Marek Miszczyński), Krokuvos Kapucinų Provincijos Ministro vizitacija. Asmeninių ir bendrų pokalbių su Provincijos Ministru metu broliai kalbėjo apie jų misiją Lietuvoje, Kaune ir Pauliuose, kokiais keliais nori juos vesti Šventoji Dvasia.

Similar Posts