Vita Morkūnienė „Tėvo Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimui“ (fragmentas)

Vita Morkūnienė „Tėvo Stanislovo Paberžė. Giesmė Esimui“ (fragmentas)
„Iš mūsų pokalbių įsiminė ne tik žodžiai, išsakytos mintys, pamokymai ar patarimai. Nemažiau iškalbingos, svarbios buvo ir pauzės, tylos intervalai, atsirasdavę dažniausiai tėvo Stanislovo iniciatyva. Ypač tuomet, kai žodžių srautas sutirštėdavo, kai klausimai plaukdavo vienas po kito. Tėvas Stanislovas valandėlei nutildavo, lyg prisimindamas, kad reikia drumzlėms nusėsti, ramybei sugrįžti. Lyg pamokydamas, kad kiekvienai abejonei ištirpti reikia laiko, kantrybės ir vienatvės valandų. Tėvas Stanislovas niekuomet nepalikdavo be vilties, ramindavo, mat tokių „ieškotojų“ jau buvo sutikęs šimtus – aš su begalinėmis savo abejonėmis ir svarstymais nebuvau jokis naujiena.“
Išleido leidykla „Baltos lankos“ 2018 m.

Similar Posts