Dvi naujos knygos apie tėvą Stanislovą Dobrovolskį OFMCap

Pasirodė knyga Arvydo Augaus knyga „Tėvas Stanislovas KGB gniaužtuose“. Išleido „Lucilijaus“ leidykla, Šiauliai, 2020 m.
Antroji knyga, kuri bus pristatyta Paberžėje, birželio 28 d. 17 val. „Tėvo Stanislovo palikimas: siuvinėtų liturginių rūbų rinkinys“
Knygos autorė menotyrininkė Gabija Surdokaitė – Vitienė
Knygos leidėjas Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas, 2020 m.

Similar Posts