Marijos mokyklos vasaros stovykla-rekolekcijos

Marijos Mokyklos formacijos išpildymas ir užtvirtinimas tai vasaros stovykla-rekolekcijos 10 dienų, kurios vyko Paulių kaime, Jurbarko raj. 2017 metų rugpjūčio 4-13 dienomis. Dalyvavo apie 90 asmenų. Stovykla turėjo tris mokymų lygius: 1, 2 ir 3. Taip pat buvo įkurta vaikų ir paauglių tarnyba, kuriai  buvo patikėtas rūpestis būsimąja karta. Jie žaidė, meldėsi, mokėsi, keliavo. Šiais metais rekolekcijose buvo atkreiptas didesnis dėmesys formuojantis, atsiliepiant, bei klausantis  Dievo Žodžio. Įvesta tyla nuo vakaro iki pietų, kai dalyviai galėdavo labiau apmąstyti ir medituoti Dievo Žodį. Jau nuo vakaro būdavo skaitoma sekančios dienos liturgijos Evangelija ir kitą dieną: meditacijos, konferencijos ir Šv. Mišių metu skambėdavo Dievo Žodžio aidas. Vieną dieną dalyviai keliavo į „dykumą“ – praleido gamtos vienumoje ir tylumoje, pasninkaudami ir apmąstydami Dievo Žodį. Taip pat buvo surengtos evangelizacinės pratybos: gatvės evangelizacija (net pliaže buvo skelbiama evangelizacija), užtarimo ir šlovinimo vakaras Jurbarko bažnyčioje. Rekolekcijos baigėsi pirmam lygiui – Švento Rašto įteikimu ir perdavimu. Antras lygis išgyveno „egzodą“ – išėjimą iš savo senojo gyvenimo ir sekimo Kristumi momentą, kaip žydai iš Egipto vergovės į pažadėtąją žemę. Dalyviai mielai dalijosi savo liudijimais, kaip juos palietė Dievo Žodis ir Jo malonė. Daugumas namo grįžo pakylėti.

Similar Posts