Brolių Kapucinų keliais: dvasingumo ir pažintinė programa

Šiame dvasingumo ir edukaciniame projekte, bus apžvelgta kapucinų dvasingumo raida, jų palikimas, įtaka žmonių kultūrai, vertybėms, tautiškumui. Siekiama atskleisti asmenybes, kurių dažnai nepastebime, garsiai neįvardijame jų darbų – mūsų tautos šviesuolių, kurių gyvenimai ir veikla pakeitė mūsų gyvenimą, padarė juos džiugesnį, prasmingesnį.

Tėvo Stanislovo gyvenimas ir veikla
Dr. Valentina Šereikienė išleido atsiminimų knygą apie tėvą Stanislovą, kurį be kita ko pažinojo ir lankėsi pas jį . Knygos „Tėvo Stanislovo saulė“ surinkti tekstai patvirtina tą neįprastą kapucino vienuolio fenomeną, laiko išbandymo atlaikius.  Daugelis su juo bendravusių asmenų prisimena jį kaip dvasios galiūną, tikėjimo liudytoją. Kartu su broliais kapucinais knygos autorei kilo idėja nepalikti tos nuostabios knygos dulkėti knygų lentynose, bet aplankyti dar kartą tėvo Stanislovo gyvenimo, veiklos vietas, dalintis prisiminimais, renkant, fiksuojant. Šiuo metu yra pradėta veikla populiarinant kapucinų dvasingumą,  krikščioniškas vertybes, siejant kartu su broliais kapucinais bei jų atliekamais darbais. Jau įvyko šilti susitikimai Kėdainiuose, Dotnuvoje, Raseiniuose, Joniškyje, Juodeikiuose, Paberžėje, Butkiškeje. Numatomi Radviliškyje, Jurbarke, Vertimuose, Kaune ir kt. miestuose.
Tėvo Roko Mačelio gyvenimo ir veiklos kelias
Taip pat keliaujama ir t. Roko Mačelio gyvenimo keliais. Jis laikomas t. Stanislovo mokytoju, leidęs prieš karą žurnalą „Lurdas“, kuris tuo metu buvo labai populiarus. Dr. V. Šereikienė renka medžiagą naujai knygai apie t. Roką, bus rengiami susitikimai, pasidalijimai, apie šį nuolankų, bet dvasingą bei darbštų kapuciną vienuolį, kuris skleidė dvasingumo šviesą Lietuvoje.
Ateityje numatoma pristatyti didįjį kapucinų pamokslininką t. Kazimierą Kudirką bei jo dienoraštį, t. Adomą-Ignacą Milašių ir t. Kazimierą-Juozą Šumskį, Nemakščių bažnyčios statytoją t. Antaną Kazimierą Rimkų, kuriam teko paragauti tremtinio duonos. aplankyti jų gimimo ir pastoracines darbo vietas.

Similar Posts