Šv. Sakramento adoracijos galia priveikia net narkomafijozus

Meksikoje, Pueblos mieste, du milijonus turinčius gyventojų yra 53 koplyčios su nuolatine Švč. Sakramento adoracija, iš kurių viena koplyčia yra labiausiai saugomame Meksikos kalėjime. Labai daug nuteistųjų ateina adoruoti nors vieną valandą Švč. Sakramentą ir patiria neapsakoma permaina savo širdyje. Vienas kalinys, turėjo būti nuteistas 70 metų kalėti. Buvo iš Jehovos liudytojų sektos šeimos. Užsiiminėjo satanistinėmis praktikomis. Kaltino Dievą savo gyvenimo nesėkmėmis ir nuodėmėmis. Iš įdomumo jis apsilankė toje koplyčioje ir atsidavė maldai. Pasikeitė jo požiūris į Dievą. Jėzus švč. Sakramente pakeitė jo širdį ir tikėjimą. Po teismo nuosprendžio paskelbimo kalėti 70 metų,  jis prieš Švč. Sakramentą pavedė Dievo globai savo šeimą, bet buvo greitai paleistas į laisvę. Grįžęs iš įkalinimo įstaigos tęsia savo gyvenimo kelionę su Viešpačiu. Pradėjo savo naują verslą, neina nusikaltimo keliu.
Paruošta pagal „Milujcie sie“, 2019 -2;

Similar Posts