Kapucinas Tomas Pilch VDU apgynė licenciato laipsnį

Broliams kapucinams tai džiugi žinia. 2019 metų gegužės 21  dieną VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS TEOLOGIJOS KATEDROJE Kun. Tomasz J. Pilch OFMCap apsigynė licenciato baigiamąjį darbą „„IŠLAISVINIMO TARNYSTĖS” PASTORACINIO METODO PRITAIKYMAS PARAPIJOJE“. Mokslinio darbo vadovė: dr. Aušra Vasiliauskaitė. Dar šitokio mokslinio darbo Lietuvoje nebuvo. Pasidžiaugta, jog tai lenkų tautybės kapucinas puikiai įvaldė nelengvą lietuvių kalbą, nors darbe pasitaikė ir klaidų. Išlaisvinimo tarnystės tema aktuali pastoraciniu požiūriu šiuolaikiniame pasaulyje, kur žmogus sunkiai atpažįsta blogį ir piktųjų dvasių veikimą, priklausydamas nuodėmių struktūroms. Reikia gilesnio apsisprendimo ir suvokimo, jog per išlaisvinimo maldą, kuri paruošia mūsų širdys Dievo malonės išlaisvinimui ir Jo meilei.

Similar Posts