Kapucinų „Europos projektas“

2017 metų liepos 21-25 dienomis prie Massabielle grotos Lurde (Prancūzija) įvyko „Europos projekto“ narių, kurį vykdo broliai kapucinai susitikimas. Projekto užduotis yra atnaujinti ir pagyvinti kapucinų vienuolijos veiklą vidurinėje ir šiaurinėje Europoje. „Europos projektas“ yra vykdomas bei realizuojamas kelioliką metų vystant kapucinų charizmą kapucinų generalinio ministro dėka. Susitikę broliai dalijosi savo patirtimi, susikūrusiuose naujose tarptautinėse bendruomenėse: Clermont Ferrand ir Lurdas (Prancūzija), Antverpenas (Belgija), Spello (Italija), Kilkenny (Airija). Šios naujai atsiradusios bendruomenės sudaro „charizmatinį tinklą“ vienuolijos viduje. Tai ne alternatyvios bendruomenės, o o broliškos bendruomenės, kurios gyvena atnaujintą kapucinišką gyvenimą. Pagrindiniai charizmos bruožai: bendruomeninis gyvenimas,  neturto praktikavimas ir „minoritas“- mažumas. Taip pat prisiminti čia tarnavę tu broliai kapucinai: garbingasis brolis Giacomo iš  Balduina (1900–1948), miręs Lurde ir Dievo tarnas brolis. Marie Antoine de Lavaur (1855–1907), kuris buvo didelis Lurdo apaštalas, organizuojant Eucharistines procesijas.
Pagal www.ofmcap.org
 

Similar Posts