Kapucinų gvardijonų susirinkimas Krokuvos provincijoje

2021 m. vasario 8–11 d. Tenčyne įvyko Krokuvos provincijos vienuolyno vyresnųjų susirinkimas. Per 4 dienas broliai gvardijonai kartu su provincijos taryba apžvelgė esamą individualių vienuolynų padėtį ir kartu apmąstė provincijos ateitį.

Lietuvos bendruomenėms atstovavo broliai:  Piotras Komorniczakas (Kaunas) ir  Tomas Pilchas (Pauliai).

Trečiadienį ypatingas svečias buvo kun. prof. Andrzejus Muszala, pasidalijęs savo vizija apie Bažnyčią po COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių iššūkių.

Vyresniųjų susitikimai visų pirma leidžia broliams sustoti ir įsiklausyti į Dievo žodį, pasidalinti savo tikėjimu ir patirtimi, kylančia iš kasdienės tarnystės, taip pat kalbėti apie savo sėkmes ir nesėkmes ir kartu ieškoti sprendimų dabartinėms problemoms ir perspektyvų ateičiai. Šių susitikimų metu provincijos vyriausybė, gvardijonai ir įvairios provincijos įstaigos keičiasi informacija ir patirtimi. Tokiu būdu sukuriama dalyvavimo, vienybės ir savitarpio palaikymo atmosfera animuojant Provinciją.

br. Mykolas Ferencas

Similar Posts