Paulių kapucinų vienuolynas prašo pagalbos

2011 metais, atgautas buvusios mokyklos patalpas, esančias Paulių k., Jurbarko raj., broliai kapucinai nusprendė paskirti socialinėms ir edukacinėms visuomenėms reikmėms. Pradžioje buvo įkurtas reabilitacinis centras asmenims, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybių ir neturintiems gyvenamo ploto. Tokios paskirties reabilitacijos centrus broliai kapucinai Lietuvoje turi tris.
Mokyklos patalpose yra organizuojamos edukacinės ir prevencinės programos, vaikų ir jaunimo stovyklos, evangelizacinės mokyklos vasaros sesijos. 2017 m., rugsėjo 26 d., Pauliuose įsikūrė Mažesniųjų Brolių Kapucinų vienuolynas, kuriame šiuo laiku gyvena 3 broliai vienuoliai.
Vienuolių pastangomis yra renovuojamas pastatas: buvo pakeisti visi langai, įrengtas sanitarinis mazgas, perdažytos sienos, įrengti gyvenamieji kambariai. Kadangi atgauti pastatai buvo apleisti, broliai kapucinai nepajėgia savo lėšomis remontuoti   pastatų. Nespėjus pakeisti elektros instaliacijos neseniai užsidegė elektros skydelis (ačiū Dievui, niekas nenukentėjo ir pavyko užgesinti gaisrą), stogo danga yra kritiškame stovyje: seni šiferio lakštai yra sutrūkę, kai kur nėra net dangos, vanduo bėga pro prakiurusį stogą į kambarius, ant sienų, reikia pakeisti seną katilą ir perdaryti nuotekų sistemą. Čia tik būtiniausi darbai, kuriuos kuo greičiau reikią atlikti.
Visuomenėje yra didelis poreikis tokių paslaugų, kurias teikia broliai kapucinai ir tai yra investicija į Lietuvos ateitį ir gyventojų dvasinę bei socialinę kokybę. Todėl reikėtų pagerinti reabilitantų ir stovyklautojų apgyvendinimo sąlygas – įrengti papildomus kambarius su dušu, viename iš senų pastatų įrengti koplyčią Paulių kaimo gyventojams, taip pat pastatyti maldos ir terapijos namelius, kur būtų galima dvasiškai sustiprėti, galbūt pagyti nuo depresijos ir susitvarkyti savo gyvenimą.
Visi tie darbai reikalauja lėšų, gerų žmonių finansinės pagalbos. Todėl drįstame prašyti ir jūsų, prisidėti prie brolių kapucinų misijos Pauliuose. Už gerą širdį teatlygina jums Dievas, o Šventasis mūsų Tėvas Pranciškus Asyžietis teužtaria jus pas Dievą.
 
Maldos bendrystėje
 
Kapucinai iš Paulių
 
PAULIŲ KAPUCINŲ VIENUOLYNAS
J.A. kodas: 304840179, Žvejų g. 15, 74335 Jurbarko raj.
mob. tel. +37069416407, www.kapucinai.net
el. p. pauliu.kapucinai@gmail.com
LT097300010155276524 Swedbank (SWIFT kodas HABALT22)

Similar Posts