Kauno kapucinų vienuolyne susikaupimo diena ir dviejų vienuolynų istorinė kapitula

2018 metų sausio 7 d. Kauno kapucinų vienuolyne susirinko visi Lietuvos kapucinai. Susikaupimo dieną vedė karmelitas Emilijonas Bojko, kuris aptarė maldingumo dovaną pagal šv. Kryžiaus Joną, palietė kapuciniškos mistikos elementus Šv. Mišių metu. Po pietų broliai kapucinai susirinko pirmoje istorinėje  bendroje kapituloje. Kapucinai aptarė paskelbtus respublikiniu lygiu Tėvo Stanislovo metus, jos gaires, darbus, perspektyvas, projektus, kas aktualu šiuo metu kapucinams.

Similar Posts