Istorinė Šv. Pranciškaus brolių vienybės kapitula Labanore

Molėtų raj. prie Labanoro kaimo (brolių bernardinų maldos ir poilsio namai) 2019 metų rugpjūčio 5-7 dienomis įvyko istorinė visų pranciškonų vienuolijų: bernardinų, konventualų ir kapucinų palapinių kapitulą kapitula. Dalyvavo 26 broliai. Labai svetingai priėmė broliai bernardinai. Šv. Pranciškaus broliai kartu meldėsi, bendravo, diskutavo ir kalbėjo apie brolijų vienijimasi. Brolis Albertas Schmuckis OFM, Romos Antonianumo profesorius vedė konferencijas interpretuodamas Šv. Pranciškaus testamentą ir kalbėdamas apie šiandieninę sielovada skaitmeninėje erdvėje ir tai broliai aptarinėjo grupelėse. Po to dar broliai bernardinai tęsė provincijos brolijos susirinkimą.
Kapucinai.net

Similar Posts