Pavydėtina Krokuvos arkivyskupo drąsa: „vaivorykštinis maras“

Krokuvos metropolitas Marekas Jendžeševskis labiausiai dabar puolamas žiniasklaidos asmuo Lenkijoje, nes išdrįso pasakyti tiesą apie naują ideologiją. Lenkijoje nuo neomarksistinės LGTB ir gender ideologijos nukentėjo du kunigai, niokojamos bažnyčios ir religiniai simboliai. Minint Varšuvos sukilimo 75 metinės ganytojas pažymėjo: „Raudonasis maras jau po mūsų žemę neslankioja. Tai visiškai nereiškia kad nėra naujos, kuri nori užvaldyti mūsų sielas, širdis ir protus. Ne marksistinė, bolševikinė, bet gimusi iš tos pačios dvasios – neomarksistinė. Ne raudonoji, bet vaivorykštinė“. Tas pats arkivyskupas vienoje piligriminėje kelionėje yra į6sireiškęs: „tolerancijos viršūnė yra aukščiausias netolerantiškumas, nes tie, kurie skelbia toleranciją yra labiausiai netolerantiški“.
Paruošta pagal www.niezalezna.pl

Similar Posts