T. Stanislovo bičiuliai renka parašus dėl jo gyvenimo šventumo

Graži T. Stanislovo Dobrovolskio OFMCap bičiulių ir gerbėjų iniciatyva.
Prašytume pasirašyti peticiją: Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas švetuoju? Taip. Jis to vertas.
Tėvas Stanislovas – visų, esančių bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidurusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi,šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju. Peticijos autorius Valdas Pilsudskis ir bičiuliai.
 
https://www.peticijos.lt/visos/77527/ar-vienuolis-kapucinas-tevas-stanislovas-dobrovolskis-turetu-buti-paskelbtas-svetuoju-taip-jis-to-vertas/

Similar Posts