Pasirodė pirma knyga iš knygų serijos „Lietuvos kapucinai”

2017 metų pradžioje pasirodė knyga, skirta t. Roko Macelio 125 gimimo metinėms „Tėvo Roko paslaptis”. Autoriai Valentina Šereikienė ir kapucinas Vincentas Tamošauskas.
„Šis paprastutis kapucinas prieškario metu, be jokio žurnalistinio išsilavinimo, be vadybos studijų sugebėjo kapucinų leidžiamą žurnalą „Lurdas“ padaryti vienu pačių populiariausių, labiausiai skaitomu, vieną iš didžiausių ir pigiausių leidiniu, skirto paprastiems tikintiesiems, nors ir tuometiniai inteligentai ten rasdavo peno.
Savo žurnalu sutelkė visus tuometinius ligonius, kenčiančiuosius į ligonių kongresus, į ligonių apaštalavimo draugiją, kuri atnešė šiems žmonėms paguodos, pastiprinimo, palaikymo. Puoselėjo žurnalas bendražmogiškas vertybes: sąžiningumą, teisingumą, užuojautą, ko šiandien labai pasigendame. Formavo kilniaširdišką, laisvą, besiaukojantį ir brandų žmogų. Prisidėjo prie krikščioniškos ir lietuviškos gyvybės kultūros kūrimo.”
Ištrauka iš knygos
Išleido kapucinų leidiniai
Norint įsigyti knygą kreiptis: R. Kalantos 38, Kaunas; mob. tel. 867752634; el.. pšt: br.vincentas@gmail.com

Similar Posts