Rekolekcijos kunigams ir pašvęstojo gyvenimo asmenims 2013 m.


Išankstinė registracija ir papildoma informacija el. paštu: vincetas@petrasiunu-parapija.lt arba tel. 8 677 52634.
Programoje vyks konferencijos, pasidalinimai grupelėse, šlovinimas, užtarimo malda, adoracija, Eucharistijos šventimas.
Rekolekcijas ves svečias iš Ukrainos br. Piotr Kurkiewicz OFMCap.
Rekolekcijų vieta: Paulių km. (Jurbarko r.), Žvejų g. 17 (buvusi kaimo mokykla).
Auka už dalyvavimą – pagal galimybes.
 
 
 
Apie vykusias rekolekcijas tema „Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17,5):
Pradedant Tikėjimo metus katalikų Bažnyčioje, 2012 m. spalio 8-12 dienomis, naujai įsteigtuose brolių kapucinų rekolekcijų namuose Paulių km. (Jurbarko r.) vyko trečiosios dvasininkų ir pašvęstųjų asmenų rekolekcijos „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą ( Lk 17, 5). Rekolekcijos buvo vedamos pagal Šventojo Rašto Išėjimo knygą. Vyko meditacijos, konferencijos, užsiėmimai grupelėse. Rekolekcijose dalyvavo keletas kunigų ir vienuolių iš Latvijos, Ukrainos ir Lietuvos. Keleto dalyvių liudijimai:
Kun. Saulius: Jau trečią kartą Dievas leido dalyvauti mokymuose ir rekolekcijose dvasininkams, kurias organizuoja broliai kapucinai. Šį kartą Dievas palietė mane per „Išėjimo knygą“. Leido išgyventi Dykumą, kurią kartais jaučiu savo kasdienybėje, pajusti, kad Dievas manimi rūpinasi kelionėje į „pažadėtąją žemę“ – Dangaus karalystę. Tuo pačiu tos kelios dienos rekolekcijose – gera proga ištirti savo širdį, ko Dievas nori iš manęs. Dėkoju Dievui ir broliams už laiką per kurį Dievas prisilietė prie manęs.
S. Kristina: Šiose rekolekcijose giliau suvokiau Dievo veikimą mano atžvilgiu. Po stabilaus, malonaus dvasinio laikotarpio Dievas mus išveda į Dykumą, kad apvalytų, kad grąžintų gyvą tikėjimą, atveria protą, kad pajustumei Dievą ir gyventum su Juo.
 
 

Similar Posts