Buvo renkama parama Ukrainai

2021 metų sausio pradžioje buvo renkama labdara Ukrainos kapucinų reabilitaciniams centrams. Misionierius ir raebilitacinio centro Starokonstantynove (Ukraina) tarnautojas Andriejus Vasilevskis dėkoja broliams kapucinams, Gargždų, Karmėlavos klebonams, Vilniaus Marijos mokyklos atstovams, Garliavos, Raudondvario parapijiečiams už aukas, paaukotus daiktus bei maistą. Jis jau 11 metų tarnauja reabilitaciniuose centruse. Teko dirbti ir Latvijoje. Andriejus šiandien prieš išvyksdamas į Ukrainą pasidalijo kai kuriomis ižvalgomis: ” Reabilitaciniame centre yra apie 20 reabilitantų, kurie dalyvauja įvairiose reabilitacinėse programose, augina daržoves. Padėtis Ukrainoje sunki. Nėra darbo, ukrainiečiai priversti įšvykti uždarbiauti. Maisto produktų kainos panašios kaip ir Lietuvoje. Ukrainoje uždarbis siekia apie 180 eurų. Dar kartą dėkoju už jūsų gerą širdį. Tegu Dievas Jus laimina”.

Similar Posts